You are currently viewing 25 lat minęło jak jeden dzień

25 lat minęło jak jeden dzień

Nasze pierwsze i kluczowe powołanie ukazują śluby zakonne: czystości, ubóstwa, posłuszeństwa i wytrwania. Konstytucje i Reguły mówią o nich tak: „Śluby łączą ich w miłości z Panem i Jego Ludem oraz nadają szczególny charakter temu życiodajnemu środowisku, jakim jest wspólnota. Jej członkowie tworzą żywą komórkę Kościoła, w której starają się wspólnie doprowadzić do pełnego rozwoju łaskę chrztu świętego” (K 12).

Przed 25. laty, 08.09.1994 roku, w kościele rektoralnym na Świętym Krzyżu, złożyłem swoje pierwsze śluby zakonne: czystości, ubóstwa, posłuszeństwa i wytrwania w zgromadzeniu Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Po odbyciu rocznego nowicjatu przełożeni uznali mnie, wraz z moimi 25 współbraćmi, za zdatnych do życia konsekrowanego i złożyliśmy w czasie uroczystej Eucharystii śluby zakonne na ręce o. Czesława Stachurskiego OMI oraz przywdzialiśmy strój zakonny.

Wydaje się, że było to tak niedawno i te 25 lat w zgromadzeniu minęły dosłownie jak jeden dzień. Ówczesny kurs nowicjatu, odbywanego pod kierunkiem o. Józefa Niesłonego OMI, był kursem sporym ale duża część wykruszyła się w okresie formacji i obecnie w zgromadzeniu jest nas 9 z podstawowego kursu nowicjackiego: br. Jan Matuszyk OMI – pracujący na Ukrainie oraz o. o. Marcin Mironiuk OMI i Ignacy Warias OMI – pracujący w Kanadzie, Stanisław Zowada OMI – pracujący w Stanach Zjednoczonych, Piotr Paśko OMI – pracujący w Niemczech a także pracujący w Polsce: Artur Piwowarczyk OMI, Jacek Leśniarek OMI, Robert Skup OMI i moja skromna osoba.

Zdjęcia z nowicjatu i pierwszych ślubów: /czytaj więcej >>>/