You are currently viewing Aneksy do umów na paliwa dla zakonów

Aneksy do umów na paliwa dla zakonów

Od 01.07.2021 roku ulegają zmianie zapisy umów pomiędzy Forum Współpracy Międzyzakonnej a PKN ORLEN SA nt. dwóch programów, z których korzystają zakonnicy w Polsce (czytaj więcej>>>) od 06.09.2010 roku, kiedy ówczesny przez PKN Orlen Dariusz Jacek Krawiec podpisał porozumienie dotyczące instytucji kościelnych.

Na mocy tego porozumienia: Domy Zakonne, Parafie, Osoby Zakonne i Duchowne, osoby pracujące w instytucjach kościelnych, należące do grup duszpasterskich, mogą dokonywać zakupu paliw (LPG, ON, Pb), produktów i usług oferowanych na stacjach ORLEN i BLISKA z rabatami – oferta obejmuje Program FLOTA oraz BIZNESTANK.

Zasadnicza część porozumienia nie ulega zmianie, a jedynie naniesione zostały w aneksach dla FLOTY (nr. 2) i BIZNESTANK (nr 3) bieżące uaktualnienia oferty, związanych z nią zasad i zniżek. Warto zaznaczyć, że zakonna grupa zakupowa współpracuje też od 2019 roku z PKN Orlen w sprawie zakupu energii elektrycznej (czytaj więcej>>>).

romi.