You are currently viewing Beatyfikacja przełożona

Beatyfikacja przełożona

W dniu, w którym zazwyczaj w katedrze warszawskiej odbywają się wieczorem uroczystości przygotowujące do beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia, Metropolita Warszawski kard. Kazimierz Nycz ogłosił decyzję o przesunięciu w czasie uroczystości beatyfikacyjnych kard. Stefana Wyszyńskiego (czytaj więcej>>>).

Stało się tak z powodu panującej epidemii, która nie pozwoli zorganizować tej uroczystości, po uzgodnieniu tego ze Stolicą Apostolską. Nowy termin beatyfikacji zostanie podany z odpowiednim wyprzedzeniem, aby wszyscy chcący uczestniczyć w tym wydarzeniu, mogli na beatyfikację przybyć. Poniżej pełna treść komunikatu Metropolity Warszawskiego.

* * *

Komunikat w sprawie beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia

Beatyfikacja Prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego, uzgodniona ze Stolicą Apostolską na 7 czerwca 2020 roku w Warszawie, z akceptacją Watykanu zostaje bezterminowo zawieszona. Nowy termin zostanie ustalony i ogłoszony po ustaniu pandemii, z wyprzedzeniem czasowym, umożliwiającym odpowiednie przygotowanie bezpośrednie.

Pandemia zagrażająca zdrowiu i życiu ludzi, uniemożliwia przygotowanie i przeprowadzenie tej uroczystości. Na pierwszym miejscu musi być troska o bezpieczeństwo ludzi. Z tego też powodu także Stolica Apostolska ograniczyła organizację uroczystości religijnych i działalności legatów papieskich.

Biorąc pod uwagę wielkość i powszechną znajomość nowego Błogosławionego, musimy umożliwić udział w uroczystościach beatyfikacyjnych szerokiej rzeszy wiernych, także Polakom i gościom z zagranicy. Z tego względu, po ustaniu pandemii, zorganizujemy uroczystość beatyfikacyjną w Warszawie w sposób godny i podniosły, a równocześnie skromny i uwzględniający przewidywane skutki pandemii.

Zawieszony, a nie rozwiązany, pozostaje Komitet przygotowujący beatyfikację. Wzorowa współpraca z władzami państwa i Warszawy w przygotowaniu beatyfikacji będzie miała swoją kontynuację, za co już teraz dziękuję.

† Kazimierz Kardynał Nycz
Arcybiskup Metropolita Warszawski

Warszawa, 28 kwietnia 2020 roku