You are currently viewing Czytanki na czerwiec opublikowane

Czytanki na czerwiec opublikowane

W „Bibliotece Kaznodziejskiej” 3(167) maj|czerwiec 2023, a dokładnie w jej dodatku Suplement|nr 3|2023, ukazały się rozważania na nabożeństwa czerwcowe mojego autorstwa. Noszą one tytuł „Wierzę w Kościół Chrystusowy”, nawiązując w kolejnych 30 dniach do prawd katechizmowych o Kościele, zwartych w Katechizmie Kościoła Katolickiego.

W tym samym numerze czytanki na nabożeństwa majowe przygotował rekolekcjonista, misjonarz ludowy o. Kazimierz Zdziebko OMI. Swoje rozważania zatytułował „A kiedy zabrakło wina…, czyli wierzyć w Chrystusowy Kościół jak Maryja”, co stanowi bezpośrednie nawiązanie do hasła roku duszpasterskiego „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. Dodatkowo wśród homilii niedzielnych znalazły się teksty o. Marcina Wrzosa OMI.

romi./foto. Biblioteka Kaznodziejska

Więcej: https://www.swietywojciech.pl/biblioteka-kaznodziejska-3-2023-internetowa-suplement-rozwazania-na-maj-i-czerwiec