You are currently viewing Droga Krzyżowa z Prymasem Tysiąclecia

Droga Krzyżowa z Prymasem Tysiąclecia

Ciekawą inicjatywę w przygotowaniu do beatyfikacji Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego proponuje „Stacja7.pl”.

Autorzy tak reklamują to przedsięwzięcie: „W rozpoczynającym się Wielkim Poście zapraszamy do rozważania drogi krzyżowej prowadzonej przez Prymasa Tysiąclecia. Dzięki oryginalnym nagraniom audio, będziemy mogli rozważać poszczególne stacje, wsłuchując się w jego głos. Powiedziałeś ongiś, Nauczycielu nasz, słowa, które zapadają nam w duszę: “Kto chce iść za Mną, niechaj weźmie krzyż swój – na ramiona swoje i naśladuje Mnie”. Tymi słowami Prymas Wyszyński rozpoczął rozważanie drogi krzyżowej w Otwocku, 12 marca 1961 roku. Dzięki materiałom audio z archiwum Instytutu Prymasowskiego Stefana Kardynała Wyszyńskiego, możemy dziś rozważać Mękę Chrystusa wsłuchując się w głos Prymasa Tysiąclecia. W każdy piątek Wielkiego Postu poprzez krótkie rozważania o. Tomasza Tlałki OSPPE, będziemy zapraszać do wsłuchania się w słowa Prymasa Tysiąclecia, by wraz z nim towarzyszyć Chrystusowi na Drodze Krzyża”.

Warto więc przeczytać tekst na dany piątek Wielkiego Postu i osłuchać rozważania Prymasa Tysiąclecia <<słuchaj więcej>>.

romi.