You are currently viewing Zakonna dystrybucja środków ochrony osobistej

Zakonna dystrybucja środków ochrony osobistej

Po podpisaniu 28.12.2020 roku oficjalnej umowy pomiędzy KWPZM a Caritas Polska, na dystrybucję środków ochrony osobistej z Agencji Rezerw Materiałowych dla zwalczania COVID-19, w tym tygodniu rozpoczyna się odbieranie tych materiałów przez poszczególne męskie zgromadzenia zakonne. W sumie 10 zgromadzeń należących do KWPZM otrzymało środki ochrony osobistej, dla prowadzonych przez siebie 31 dzieł, w kwocie 281 006 złotych.

We wtorek byli to Jezuici z Warszawy, w piątek Werbiści, Marianie Albertyni, Orioniści i Kapucyni z Warszawy (Fundacja Kapucyńska), w poniedziałek Jezuici z Krakowa i Salezjanie z Trzcińca a w środę Bonifratrzy i Kamilianie. Odbiory środków następują w siedzibie Caritas Polska w Warszawie przy ul. Okopowej. Wszystkie te środki trafią do prowadzonych przez w/w zgromadzenia PDS-ów, ZOL-i, szpitali, hospicjów, fundacji, jadłodajni oraz punktów pomocy dla bezdomnych i ubogich, domów dziecka i ośrodków młodzieżowych.

romi.