You are currently viewing Dzień skupienia w poznańskiej wspólnocie

Dzień skupienia w poznańskiej wspólnocie

W przerwie między spotkaniami komisji kongresowej z przyczyn losowych, związanych z koniecznością wyjazdu prowadzącego dzień skupienia franciszkanina z Krymu w drogę powrotną do swojej parafii, prowadziłem dla wspólnoty domu poznańskiego dzień skupienia. Dotyczył on nowego spojrzenia na „Przedmowę do Konstytucji i Reguł”, spisaną ręką św. Eugeniusza i znajdującą się w naszych pierwszych konstytucjach i regułach.

Tego tekstu konstytuującego św. Eugeniusza de Mazenoda, pierwszych jego towarzyszy oraz założycieli polskiej prowincji przed 100 laty i mającego nas nieustannie konstytuować w oblackim charyzmacie dotyczyła nauka poranna i popołudniowa. W pierwszej z nich chodziło o to jak kiedyś i dziś ten tekst nas konstytuuje, a w drugiej jak wprowadzić zasadę działania, jaką św. Eugeniusz nam oblatom pozostawił w tym tekście: „trzeba nauczyć ludzi, by postępowali jak istoty rozumne, później jak chrześcijanie i wreszcie dopomóc im stać się świętymi”, która zresztą jest mottem mojej strony internetowej. Natomiast w czasie Eucharystii, jeden z domowników w ramach homilii odczytał ten nasz szczególny tekst oblacki.

romi.