You are currently viewing Dzień skupienia w Warszawie

Dzień skupienia w Warszawie

Jako przygotowanie do uroczystości św. Eugeniusza, w piątek i sobotę 14-15.05.2021 roku, miał miejsce w naszej warszawskiej wspólnocie dzień skupienia, który przyszło mi poprowadzić. Nosił on tytuł „Jak św. Eugeniusz uczyć się od św. Józefa wierności i wytrwałości [praktykujcie miedzy sobą dobrze miłość, miłość, miłość] oraz ojcostwa duchowego [a na zewnątrz gorliwość o zbawienie dusz]”.

Jego treści osadzone zostały nie tylko w kontekście rocznicy śmierci św. Eugeniusza, ale także w kontekście roku św. Józefa i dokumentu Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego  „Dar wierności, radość wytrwałości”. Natomiast mottem stały się słowa 7 naszego generała (1947-1972) o. Léo Deschâtelets OMI, napisane do prowincjałów zgromadzenia do latach 60. XX wieku, ale jakże dziś aktualne: „Święty Józef, co za wzór dla nas! Co za natchnienie dla naszego przepowiadania! Ze świętym Józefem znajdujemy się w atmosferze wiary, która w naszym wieku napotyka na tak wielki sprzeciw”.

romi.