You are currently viewing Energia dla grupy zakupowej

Energia dla grupy zakupowej

W sposób zdalny odbyło się w piątek, 12.02.2021 roku, spotkanie zespołu przygotowującego negocjacje dotyczące zakupu energii elektrycznej i gazu dla zakonnej grupy zakupowej, która obejmuje obecnie około 50 podmiotów z ponad 200-400 lokalizacjami w zależności od kupowanych mediów.

Oprócz zaproszonych na to spotkanie osób zakonnych, wśród których znalazłem się także i ja, uczestniczyli w nim analitycy z firmy Innpact, która dla naszej grupy zakupowej przygotowuje zapytania ofertowe oraz analizuje spływające oferty. Miało ono na celu przygotowanie strategii do marcowych negocjacji cen na energie elektryczna i gaz, które mają obowiązywać w latach 2021-2022.

romi.