You are currently viewing I znów w Braniewie

I znów w Braniewie

W dniach 1-3.07.2022 roku znów zawitałem do Braniewa, do klasztoru Sióstr Katarzynek. W tych dniach kolejna grupa sióstr przeżywała w klasztorze sesję formacyjną „Czy ekonomia i duchowość są ze sobą sprzeczne? Refleksje na podstawie dokumentu «Ekonomia w służbie charyzmatu i misji»”. Sesja, podobnie jak ta na przełomie kwietnia i maja (czytaj więcej>>>) składała się z dwóch medytacji z przygotowanymi do nich tekstami biblijnymi oraz odpowiednim wprowadzeniem, wykładów tematycznych dotyczących zagadnień poruszanych w dokumencie oraz spotkań w grupach metodą „rozmowy duchowej” zaproponowanej w dziedzictwa ignacjańskiego przez papieża Franciszka w ramach procesu synodalnego.

romi.