You are currently viewing Kolejne spotkania pomocowe

Kolejne spotkania pomocowe

W ramach koordynacji pomocy Ukrainie przez cały tydzień odbywają się wciąż nowe spotkania z Caritas Polska (nt. całościowej akcji pomocowej), Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej (ewakuacji dzieci w pieczy zastępczej) czy szkolenia z zakresu zapisów nowej specustawy. W międzyczasie powstały opinia prawnopodatkowa nt. odliczeń na pomoc Ukrainie (mecenas Stanisław Skwarczyński) oraz podręcznik po specustawie (mecenas Michał Poniatowski). Na bieżąco do wszystkich jednostek zakonnych są wysyłane bieżące informacje poprzez „Biuletyn – Pomoc Ukrainie”, których wyszło już 27 edycji.

romi.