You are currently viewing Kolejny raz na Mokotowie

Kolejny raz na Mokotowie

13.03.2022 roku udałem się kolejny raz do Szpitala św. Elżbiety na Mokotowie, przeprowadzając kolejne spotkanie formacyjne dla członków Wspólnoty Apostolskiej św. Elżbiety. Tym razem tematem była „Eucharystia i Pokuta”, rozumiana dwojako: jako przygotowanie do dobrego przeżycia Eucharystii przez spowiedź świętą oraz przyjmowanie tego co niesie codzienne życie: trudności i cierpienia.

romi.