You are currently viewing Komisja skrutacyjna

Komisja skrutacyjna

Aktualnie rozpoczyna się procedura wyboru nowego prowincjała Polskiej Prowincji Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Z tego też powodu pierwszym etapem tej procedury jest aktualnie przeprowadzany sondaż dotyczący ewentualnych kandydatów. Dlatego o. Paweł Zając OMI, prowincjał Polskiej Prowincji Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, za zgodą swojej rady, ustanowił – zgodnie z „Dyrektorium prowincjalnym” (art. 284a) Komisję skrutacyjną, w osobach: Robert Wawrzeniecki OMI, przewodniczący, członkowie: Tomasz Sajdak OMI i Adam Makarewicz OMI (Dekret z 24.10.2022, L.dz. 195/2022), której zadaniem jest przeprowadzenie sondażowego głosowania na przełożonego naszej Prowincji.

Obecnie są rozsyłane do oblatów należących do naszej prowincji wszystkie związane z tym materiały (listy, karty do głosowania, zestawienie ilości uprawnionych do głosowania itp.), a w wypadku delegatur, misji i dystryktów będą one u siebie powoływały skrutatorów „ad hoc”, by na miejscu przeprowadzić sondaż i wysłać jego wyniki do komisji w Polsce.

rwomi.