You are currently viewing Konsulta KWPZM online

Konsulta KWPZM online

Po niemal miesiącu od poprzedniego spotkania, w poniedziałek, 26.04.2021 roku, odbyło się posiedzenie zdalne konsulty KWPZM. Tym razem dotyczyło ono kolejnych spraw bieżących, związanych z funkcjonowaniem konferencji. W jego trakcie przegłosowano składy kolejnych komisji statutowych, które nie były procedowane na spotkaniu 29.03.2021 roku. Oprócz członków statutowych wzięli w niej udział sekretarze konferencji.

Zatwierdzono zatem składy komisji ds. struktur regionalnych, ds. ewangelizacji i historycznej. W wypadku pierwszej z nich, zajmując się delegatami KWPZM ds. zakonów męskich w diecezjach i sam będąc delegatem w archidiecezji warszawskiej, zostałem członkiem komisji ds. struktur regionalnych. Natomiast w drugiej ds. ewangelizacji znalazł się o. Piotr Prauzner-Bechcicki OMI

Inną sprawą była kwestia decyzji o przeprowadzeniu bezpośredniego lub zdalnego zebrania wiosennego wyższych przełożonych 12.05.2021 roku. Wstępnie zaplanowano je jako jednodniowe wydarzenie na Jasnej Górze i podjęto decyzje o jego przeprowadzeniu na miejscu, zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym.

romi.