You are currently viewing Konsulta KWPZM online

Konsulta KWPZM online

W poniedziałek, 29.03.2021 roku, odbyło się kolejne posiedzenie zdalne konsulty KWPZM, które dotyczyło bieżących spraw konferencji. Głównym tematem było zatwierdzenie składów poszczególnych komisji KWPZM, w skład których weszli misjonarze oblaci MN: Wojciech Kluj OMI (komisja ds. misji i kontaktów z Polonią), Marcin Wrzos OMI (komisja ds. mediów), Józef Czernecki OMI i Robert Wawrzeniecki OMI (komisja ds. ekonomicznych). Oprócz członków statutowych wzięli w niej udział sekretarze konferencji.

Dodatkowo były omawiane sprawy prawne, bankowe, ekonomiczne i kwestia decyzji przeprowadzenia bezpośredniego lub zdalnego zebrania wiosennego wyższych przełożonych w maju, w zależności od sytuacji epidemicznej.

romi.