You are currently viewing Konsulta KWPZM

Konsulta KWPZM

05.03.2022 roku miała miejsce krótka konsulta online, która dotyczyła m.in. spraw związanych ze zmianą zasad procesu synodalnego w zakonach na mocy wspólnego listu Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego oraz Sekretariatu Generalnego Synodu Biskupów z 17.01.2022 roku oraz kwestiami afiliacyjnymi seminariów zakonnych, której nowe zasady maja obowiązywać od 08.09.2022. Omówione też zostały sprawy bieżące, a zwłaszcza zebranie plenarne w Dębowcu, które odbędzie się w dniach 10-11.05.2022.

romi.