You are currently viewing Konsulta u pallotynów

Konsulta u pallotynów

16.12.2021 roku odbyło się spotkanie Konsulty Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce, w którym uczestniczyli praktycznie wszyscy członkowie statutowi z wyjątkiem br. Franciszka. Pierwsza część poświęcona spotkaniu z przewodniczącymi komisji KWPZM, których przedstawiciele przybyli nas spotkanie (ds. ewangelizacji, mediów, struktur regionalnych, historii i tradycji, prawna, misji i współpracy z Polonią) lub przesłali swoje sprawozdania (ds. ekonomicznych, braci zakonnych i formacyjna). Druga część natomiast dotyczyła spraw bieżących: proces synodalny w zakonach, kongresowi młodych konsekrowanych i konferencji 4 konsult w 2022 roku, a także zebraniu plenarnemu KWPZM w maju przyszłego roku. Gościli nas pallotyni z Warszawy, gdyż prowincjał ks. Zenona Hanas SAC jest członkiem konsulty.

romi.