You are currently viewing Korespondencja masowa FWM

Korespondencja masowa FWM

W minionym tygodniu zostało wysłane ok. 1000 listów z ofertą Forum Współpracy Międzyzakonnej do klasztorów sióstr w 18. archidiecezjach i diecezjach: drohiczyńskiej, białostockiej, warmińskiej, elbląskiej, gdańskiej, pelplińskiej, toruńskiej, bydgoskiej, gnieźnieńskiej, włocławskiej, poznańskiej, kaliskiej, płockiej, warszawsko-praskiej, warszawskiej, łowickiej, łódzkiej i siedleckiej.

Wraz z wcześniej rozesłanymi listami do 1000 domów zakonnych męskich, ponad 80 klasztorów klauzurowych i ponad 150 matek prowincjalnych i generalnych, a także ofertami rozprowadzonymi pośród uczestników Sacroexpo w licznie ok. 2500 egzemplarzy, daje to ponad 4730 podmiotów zakonnych i kościelnych, do których dotarła oferta FWM na rok 2021. Kolejne podmioty otrzymają ofertę w 2022 roku.

romi