You are currently viewing KWPZM na Jasnej Górze

KWPZM na Jasnej Górze

Dziś, 12.05.2021 roku, obyło się na Jasnej Górze 146 Zebranie Plenarne Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce. Ze względu na konieczność przestrzegania reżimu sanitarnego zostało ono zorganizowane u paulinów, dysponujących salą na 500 osób, gdzie wytyczne sanitarne mogły zostać zachowane. Jego temat brzmiał: „Św. Józef jako wzór wytrwałości i wierności oraz ojcostwa duchowego w kontekście aktualnych wyzwań duszpasterskich”.

Na jego program składały się 2 wystąpienia: o. Krzysztofa Dyrka SJ „«Twórczo odważni» wobec współczesnych «krwotoków» życia konsekrowanego” i o. Pawła Kazackiego OP „«Uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański» (Mt 1,24) – czujność wobec wezwań Pańskich w aktualnej sytuacji epidemiologicznej”. Uzupełnione zostały o 2 informacje: o. Bernarda Marciniaka OFM „Informacja o dalszych działaniach międzyzakonnych na podstawie wyników ankiety opracowanej przez ISKK dotyczącej seksualności osób konsekrowanych” oraz o. Marka Saja CSsR „Intencje i ofiary mszalne w prawie i praktyce Kościoła łacińskiego. Wybrane zagadnienia”.

Oprócz spraw bieżących konferencji i Forum Współpracy Międzyzakonnej z uczestnikami zebrania spotkał się ks. Janusz Łuczak SAC, przedstawiciel KWPZM w Radzie Fundacji św. Józefa. Eucharystii przewodniczył bp Jacek Kiciński CMF, przewodniczący komisji KEP ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.

romi.