You are currently viewing List na pogrzeb o. Wacława Hryniewicza OMI

List na pogrzeb o. Wacława Hryniewicza OMI

Uczestniczyłem jako delegat w pogrzebie o. prof. Wacława Hryniewicza OMI, prowadząc m.in. przed uroczystościami różaniec. Przewodniczący KWPZM o. Janusz Sok CSsR, w związku z pogrzebem o. Profesora, skierował okolicznościowy list do prowincjała polskiej prowincji Misjonarzy Oblatów MN o. Pawła Zająca OMI. List ten zostanie odczytany dziś w czasie uroczystości pogrzebowych w Kodniu, 30.05.2020 roku. Poniżej pełna treść okolicznościowego listu.

Więcej informacji o pogrzebie na znajdziesz tutaj (czytaj więcej>>>).

romi.

* * *

Warszawa, 30.05.2020 r.

Czcigodny Ojcze Prowincjale,

Otrzymawszy informację o śmierci Waszego współbrata o. prof. Wacława Hryniewicza OMI, wybitnego polskiego teologa i wychowawcy licznego pokolenia naukowców w zakresie teologii systematycznej, paschalnej, eschatologii oraz ekumenizmu, pragniemy podziękować za Jego życie w służbie Bogu, Kościołowi, Zgromadzeniu, chrześcijaństwu oraz ekumenizmowi w Polsce i na świecie.

Najpierw chcemy podziękować za Niego jako człowieka, który przeżył 84 lata swojego życia nacechowanego wrażliwością na bliźniego i jego egzystencjalne oraz teologiczne dylematy. Później jako chrześcijanina i zakonnika, który 67 lat żył radami ewangelicznymi w zgromadzeniu Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej a przez niemalże 60 lat był kapłanem. Wreszcie za Jego niestrudzoną posługę służby prawdzie objawionej przez lata pracy naukowo-dydaktycznej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

Zapamiętamy Go jako teologa szukającego i odważnego, ale wiernego Kościołowi. Jako teologa wspólnej Kościołowi Wschodu i Zachodu tajemnicy paschalnej, która nieustannie przebijała przez Jego teologiczne rozważania. Uważał przecież i wciąż wskazywał, że chrześcijanin, to człowiek nacechowany pasją nadziei. W jednym z wywiadów mówił: „Teologia poetycka zawarta w orędziu paschalnym mówi bardziej głosem uniesienia aniżeli chłodnych rozważań. Jest to pochwała styku tego, co widzialne, z niewidzialnym, zetknięcia się ciemności nocy ze światłem, które rozjaśnia wszystko. Ta teologia mówi za pomocą paradoksów o tym, co się dokonało, ale jest bezpośrednio nieuchwytne. Poznajemy to tylko częściowo, przez wiarę”.

Dziś jego doczesne szczątki składane są do grobu na cmentarzu w Kodniu. To tu od najmłodszych już lat do maryjnego sanktuarium swojej Królowej Podlasia i Matki Jedności pielgrzymował wielokrotnie i to tu chciał być pochowany. Tutaj bowiem, na tej ziemi, gdzie Wschód łączy się z Zachodem nie tylko w sensie geograficznym, ale także w braterskiej i siostrzanej symbiozie Kościołów chrześcijańskich, dziś sam w tajemnicy świętych obcowania doświadcza bezpośrednio już tego co każdego dnia teologicznie zgłębiał i czym w swoich poszukiwaniach fascynował się.

Wierzymy, że aktualnie w jego życiu spełniają się słowa, które sam wypowiedział: „Umierając już zmartwychwstajemy, a co najmniej zaczyna się proces zmartwychwstania. Na drugą stronę przechodzimy z całym swoim jestestwem, dostępując niezwykłej przemiany. (…) Dla każdego człowieka dzień jego śmierci to dzień paruzji Chrystusa, dzień wydarzeń ostatecznych” (Wiara w oczekiwaniu, 2017).

Polecamy zmarłego o. Wacława Hryniewicza OMI Jezusowi ukrzyżowanemu i zmartwychwstałemu w tajemnicy Jego osobistej Paschy, łącząc się z wszystkimi uczestnikami pogrzebowej liturgii, zanosimy nasze modlitwy przez wstawiennictwo Królowej Podlasia i Matki Jedności. Czynimy to słowami maryjnej modlitwy za zmarłych Kościoła Wschodniego: „Raduj się, Czysta, któraś w ciele zrodziła Boga na zbawienie wszystkich, dzięki Tobie rodzaj ludzki znalazł zbawienie, niech dzięki Tobie odnajdziemy raj, Bogurodzico Czysta, błogosławiona(por. Eulogitaria za zmarłych).

Z wyrazami braterskiej więzi i modlitwy

o. dr Janusz Sok CSsR
przewodniczący KWPZM