You are currently viewing Misja święta w Ostródzie

Misja święta w Ostródzie

W dniach 16 do 24 listopada dane mi jest animować misję świętą w parafii św. Marcina w Ostródzie. Jej rozpoczęcie nastąpiło w sobotę 16 listopada na wieczornej Mszy świętej, wraz z obrzędem uroczystego rozpoczęcia misji i wniesieniem Arki Przymierza.

Kolejne dni misyjne naznaczone są następującą tematyką: zanurzeni w tajemnicy Bożej Miłości (niedziela), gdy człowiek odwróci się od Boga – konsekwencje grzechu człowieka (poniedziałek), przez grzech śmierć weszła na świat – dzień modlitw za zmarłych (wtorek), przebaczenie znak miłości Boga – odnowienie Praw Synaju: Dekalogu (środa), dzień pokuty, pojednania i uwielbienia Chrystusa w Eucharystii (czwartek), dzień przebłagania Boga i uwielbienia Chrystusowego Krzyża (piątek), dzień dzieci, chorych i uwielbienia Matki Bożej (sobota), posłani, by głosić mocą Ducha Świętego (niedziela).

Na codziennych Eucharystiach rano i wieczorem można posłuchać innych nauk misyjnych, a jeszcze inną tematykę podejmujemy na wieczornych nabożeństwach apelowych o 20.30. Związane są one także z nabożeństwami przeżyciowymi i obrzędowymi, jakie tym rozważaniom towarzyszą: nabożeństwo pojednania parafii z gestem pojednania z Bogiem i ludźmi (niedziela), nabożeństwo zaślubin ze Słowem Bożym z gestem spożycia Słowa Bożego (poniedziałek), modlitwa za zmarłych oraz poświęceniem kwiatów i zniczy (wtorek), nabożeństwo otwarcia Arki Przymierza i ogłoszenia Praw Synaju (środa), nabożeństwo adoracji Jezusa Eucharystycznego skierowane m.in. do żyjących w związkach niesakramentalnych (czwartek), nabożeństwo adoracji krzyża i pogrzebania „starego człowieka” (piątek), nabożeństwo ofiarowania parafii Matce Bożej (sobota) oraz popołudniowe nabożeństwo za zakończenie misji: poświęcenia krzyża misyjnego i krzyży domowych (niedziela).

Więcej o misji możesz przeczytać tutaj:
Folder-plan misji w PDF (czytaj dalej>>>)
Misyjny rachunek sumienia w PDF (czytaj dalej>>>)

romi.

foto. Andrzej Kurc Nowy Targ