You are currently viewing Na Powązkach w godzinie W

Na Powązkach w godzinie W

01.08.2023 roku w godzinie „W” stanąłem na Powązkach Wojskowych, gdzie m.in. znajduje się grób zamordowanego we Wrocławiu, w więzieniu na Kleczkowskiej 25. letniego Mieczysława Bujaka, którego wydobył z dołów zakłady na polu cmentarnym we Wrocławiu prof. Szwagrzyk a pogrzeb odbył się na Powązkach.

romi.