You are currently viewing Negocjacje Rady ZWC św. Antoni z PZUW

Negocjacje Rady ZWC św. Antoni z PZUW

W związku z nowymi zapisami w umowach ZWC św. Antoni, w ramach TUW PZUW (czytaj więcej>>>), odbyło się 17.08.2021 roku spotkanie członków Rady ZWC z przedstawicielami PZUW, by uzgodnić szczegóły. W związku z tym, że zmiany te mają wejść w życie od 01.11.2021 roku, trzeba odpowiednio wcześniej – na spotkaniu w ramach SACROEXPO (czytaj więcej>>>): 28.09.2021 w godzinach 10.30-12.30 – przedstawić zmiany członkom związku.

romi.