You are currently viewing O wyzwaniach życia konsekrowanego

O wyzwaniach życia konsekrowanego

Kardynał João Braz de Aviz, prefekt Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, wziął udział w Paragwaju w ogólnokrajowym spotkaniu osób konsekrowanych, z udziałem 90 zgromadzeń zakonnych. Swoimi refleksjami podzielił się na falach „Radia Watykańskiego”.

Omawiając uczestnictwo w tym wydarzeniu wskazał na ogromne znaczenie dobrego rozeznania własnego charyzmatu, co pozwoli zauważyć sprawy w nim istotne, które muszą być zachowane i nie skupiać się na tym co drugorzędne, a zatem można ich zaniechać czy też zreformować, bo powstały w czasach założycieli, które były całkiem inne.

Podjął także temat celibatu w kontekście życia konsekrowanego, wskazując na ślub czystości jako jeden z filarów życia zakonnego, z którego nie można zrezygnować a do celibatu trzeba być powołanym. Zalecił także zakonnikom pogłębioną refleksję nad klerykalizmem, wskazując że w życiu konsekrowanym najważniejsza jest zakonna konsekracja a nie kapłaństwo.

Wskazał też, że podstawowym wyzwaniem życia konsekrowanego jest formacja, która wymaga przepracowania. Dlaczego? Gdyż formacja zakonna „musi być procesem, drogą i wymaga wiele uwagi, odpowiedzialności, słuchania, a także umiejętności przebaczenia”.

Na podstawie: Radia Watykańskiego, 17.07.2019 i gosc.pl

romi.