You are currently viewing Oblaccy Patroni na czas epidemii

Oblaccy Patroni na czas epidemii

Tak poniższy tekst rekomenduje o. Paweł Zając OMI, prowincjał w specjalnym liście:

Ponieważ w tych dniach skierowali do nas piękne i pokrzepiające słowa zarówno ks. arcybiskup Stanisław Gądecki, jak i ojciec generał Louis Lougen OMI, dziś dołączam do nich jedynie bardzo dobrą wiadomość z ostatnich dni, dotyczącą bezpośrednio naszej Prowincji oraz wszystkich Przyjaciół i Współpracowników Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej.

Otóż kanclerz kurii w Poznaniu poinformował o. Lucjana Osieckiego, odpowiedzialnego za wstępne przygotowanie procesu beatyfikacyjnego naszego Współbrata Alfonsa Mańki OMI, że po uzyskaniu zgody biskupa diecezji Linz, skierowano pismo do Kongregacji o zatwierdzenie przeniesienia procesu kleryka Mańki, do archidiecezji poznańskiej. Zatem kolejny ważny krok starań o beatyfikację naszego Współbrata za nami!

Jednocześnie o. Szczepan Praśkiewicz OCD, relator w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie, napisał krótki tekst do czasopisma Świętość Kanonizowana, nr kwietniowy. Przedstawia bł. o. Józefa Cebulę i kl. Alfonsa Mańkę, jako orędowników u Boga w zagrożeniu epidemią koronawirusa (tekst poniżej). Skorzystajmy z tej inspiracji, by dodatkowo nabrać ducha i umacniać siebie oraz naszych Parafian i Przyjaciół wiarą w cudowną Bożą Opatrzność pośród najsmutniejszych doświadczeń oraz niepewności, która nagle wkradła się w nasze życie.

* * *

Męczennicy orędują za Polską

Wychował męczennika

Przeżywając nadal bolesne doświadczenie pandemii koronawirusa trwamy w gorliwszej modlitwie, bardziej zobowiązującej ascezie, wyrzeczeniu i pokucie, prosząc, za przyczyną świętych i błogosławionych, aby Bóg oddalił od nas wszelką zarazę choroby, błędu i zepsucia. W paschalnym miesiącu kwietniu za patrona tej modlitwy obierzmy oblackiego męczennika, bł. o. Józefa Cebulę, który właśnie 2 kwietnia 1941 r. został aresztowany i już 9 maja oddał swe życie Chrystusowi w obozie koncentracyjnym w Mauthausen-Gusen. Wcześniej, bo 21 stycznia 1941 r., męczeńską śmiercią w tym samym obozie, o swej przynależności do Chrystusa zaświadczył wychowywany przez o. Cebulę oblacki kleryk Alfons Mańka, i trwają przygotowania do rozpoczęcia jego procesu beatyfikacyjnego. Tak mistrz, jak i jego wychowanek, poddani swoistej „kwarantannie” uwięzienia, z Bożą łaską stawili czoła „epidemii” narodowego socjalizmu i za cenę oddania życia nie zdradzili swego Pana.

Bł. Józef Cebula urodził się 23 marca 1902 r. we wsi Malnia nad Odrą k. Opola w religijnej, niezamożnej polskiej rodzinie. Ojciec, Adrian, był rolnikiem i żeglarzem na Odrze, a matka, Rozalia zd. Buhl, gospodynią domową. Józef był najstarszy i miał dwoje rodzeństwa. Po szkole powszechnej i przezwyciężeniu gruźlicy rozpoczął naukę w niższym seminarium Oblatów Maryi Niepokalanej w Krotoszynie, po czym wstąpił do nowicjatu w Markowicach koło Inowrocławia, składając w 1922 r. pierwsze śluby zakonne. Studia teologiczne odbył w Liège (w Belgii) i w Lublińcu, by 5 czerwca 1927 r. przyjąć w Katowicach święcenia kapłańskie. Jako neoprezbiter posługiwał w scholastykacie oblackim w Lublińcu, gdzie w 1931-1937 był także przełożonym. To właśnie tam jego wychowankiem był m.in. wspomniany Alfons Mańka, który w swych zapiskach przywołuje świetlaną postać wychowawcy. W 1937 r. o. Józef został przełożonym klasztoru i mistrzem nowicjuszy w Markowicach, i tam też trafił kleryk Alfons. Tuż po wybuchu wojny, bo już 4 września 1939 r. wszyscy klerycy (a było ich 35), będąc gotowymi na każdą ewentualność odnowili właśnie na ręce o. Józefa śluby zakonne. Potem spotkały ich przeróżne upokorzenia ze strony Niemców, w tym liczne aresztowania: szesnastu trafiło do obozów i pięciu z nich poniosło tam śmierć, wśród których bł. o. Józef i wspomniany kleryk Alfons, będący w drodze na ołtarze.

Beatyfikacja o. Józefa Cebuli, w gronie 108. męczenników z rąk niemieckich, nastąpiła w Warszawie 13 czerwca 1999 r. Prośmy o błogosławieństwo Boże dla zaangażowanych w prace przygotowawcze procesu beatyfikacyjnego jego wychowanka, a nadto powierzajmy orędownictwu męczenników Polskę i cały świat, by dobry Bóg uwolnił nas od śmiercionośnej zarazy i zła wszelkiego.

o. Szczepan T. Praśkiewicz OCD

* * *

romi.