You are currently viewing Obowiązki Dyrektora Forum Współpracy Międzyzakonnej

Obowiązki Dyrektora Forum Współpracy Międzyzakonnej

W związku z tym, że pod koniec maja 2020 roku dobiega moja tymczasowa posługa pełniącego obowiązki dyrektora Forum Współpracy Międzyzakonnej, dziś popołudniu na Konsulcie Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce nastąpiło głosowanie dotyczące dalszego przedłużenia mojego mandatu.

W związku z obecną sytuacją w sekretariacie KWPZM, a także dalszym podejmowaniem kwestii związanych z obsługą forum,  zostałem powołany na Dyrektora Forum Współpracy Międzyzakonnej, odpowiedzialnego za działalność tej jednostki wydzielonej w ramach KWPZM.

romi.