You are currently viewing Odpust i spotkanie komisji w Kodniu

Odpust i spotkanie komisji w Kodniu

W dniach 14-16.08.2020 przebywałem w Kodniu z dwóch powodów: odpustu ku czci Wniebowzięcia NMP oraz spotkania komisji przedkongresowej z udziałem prowincjała. Oczywiście w dniach przygotowania i samego odpustu posługiwałem w konfesjonale, jak większość przybyłych na te uroczystości oblatów MN. Wydarzenia te przypadają bowiem w roku obchodów 100 lecia naszej obecności na ziemiach polskich.

W międzyczasie jednak odbyło się spotkanie członków komisji przedkongresowej, którzy pracowali nad pierwszą edycją „instrumentum laboris nowego dyrektorium prowincji”, nad „wyczyszczonym” już z poprawek i skreśleń tekstem. Celem tego spotkania było wypracowanie wersji drugiej „instrumentum laboris”, nad którą można będzie pochylać się w najbliższych dwóch tygodniach.

W sierpniu planowane jest bowiem jeszcze jedno posiedzenie komisji, tym razem w Warszawie. W jego trakcie ma zostać wypracowany ostateczny tekst wspomnianego „instrumetum laboris” dokumentu kongresowego, który zostanie udostępniony wszystkim członkom prowincji a wraz z tekstem „pośrednim”, zawierającym wszystkie wcześniejsze ingerencje, poprawki i wykreślenia, zostanie przekazany wybranym na kongres delegatom.

romi.