You are currently viewing Piękno celebracji eucharystycznej

Piękno celebracji eucharystycznej

20.02.2022 w kaplicy szpitala Sióstr Elżbietanek na Mokotowie odbyło się kolejne miesięczne spotkanie formacyjne Wspólnoty Apostolskiej św. Elżbiety, w czasie którego wygłosiłem konferencję. Tematem formacji całorocznej jest Eucharystia, ale tym razem temat dotyczył konkretnie piękna celebracji eucharystycznej, zarówno w wymiarze zewnętrznych obrzędów, jak i przygotowania swojego wnętrza.

romi.