You are currently viewing Pierwsze spotkanie Komisji Przedkongresowej

Pierwsze spotkanie Komisji Przedkongresowej

W czwartek do południa, 12.03.2020 roku, domu prowincjalnym w Poznaniu, odbyło się pierwsze posiedzenie komisji przedkongresowej, która ma przygotować kongres prowincji, który odbędzie się w dniach 15-18.10.2020 roku w Obrze. Prowincjał, za zgodą rady, mianował do komisji 17.02.2020 roku: o. Józefa Wcisło OMI – wikariusza prowincjalnego i rektora seminarium oraz przewodniczący komisji, o. Roberta Wawrzenieckiego OMI z Warszawy i o. Dariusza Malajkę OMI ze Świętego Krzyża. W tym pierwszym posiedzeniu wziął udział także o. Paweł Zając OMI, prowincjał.

romi.