You are currently viewing Podpisana umowa z InPostem

Podpisana umowa z InPostem

23.04.2021 roku została zawarta umowa o współpracy pomiędzy Forum Współpracy Międzyzakonnej a InPost-em nt. posadowienia paczkomatów na gruntach zakonnych. Zawarte są w niej m.in. zapisy mówiące o braku wyłączności, umożliwiające współpracę z innymi podmiotami (§ 1, p. 1) i dotyczące nie umieszczania na nośnikach reklamowych treści sprzecznych z wartościami chrześcijańskimi i nauczaniem Kościoła (§ 1, p. 4), a także dotyczące rozliczeń z podmiotami zakonnymi w w/w kwestii (§ 1-3 oraz aneks 1 z 23.04.2021).

Oferta, skierowana jest do podmiotów zakonnych (domy i kościoły zakonne, szkoły, przedszkola, ośrodki zdrowia, szpitale, sanktuaria, domy pielgrzyma itp.), które chciałyby udostępnić teren w formie dzierżawy, pod posadowienie paczkomatu w małych miejscowościach i na wsiach oraz w miejscach, gdzie w pobliżu nie ma paczkomatu. Obejmuje ona czynsz dzierżawy terenu oraz ryczałt za zużytą energię elektryczną. Zgłoszenia dokonują się za pośrednictwem Forum Współpracy Międzyzakonnej (e-mail: ekonom.konsulty@op.pl) poprzez otrzymanie stosownych dokumentów i wypełnienie oraz odesłanie metryczki posadowienia paczkomatu.

Dodatkowo, ze względu na ekologiczne znaczenie paczkomatów, jest to konkretna realizacja zachęt papieża Franciszka, zawartych m.in. w encyklice „Laudato Sí”. Na propozycję w sam dzień podpisania umowy odpowiedziało już 5 podmiotów zakonnych. Dzierżawa terenu pod posadowienie paczkomatu, na zasadach wypracowanych z FWM, umożliwia dostarczenie dodatkowych środków finansowych w tym niełatwym dla nas czasie, gdzie dochody wielu podmiotów zakonnych drastycznie spadły.

romi.