You are currently viewing Podsumowanie zakonnej pomocy COVID-19

Podsumowanie zakonnej pomocy COVID-19

Powoli mija miesiąc od pierwszego apelu przewodniczącego KWPZM o. Janusza Soka CSsR o włączenie się zakonów męskich w pomoc zarażonym COVID-19, a w zeszłym tygodniu został skierowany kolejny tego typu apel. Pomoc ta od samego początku epidemii była już świadczona według własnych możliwości oraz rozeznania sytuacji w terenie przez poszczególne zgromadzenia czy wspólnoty zakonne. Obecnie też część zakonników, którzy już świadczyli pomoc zwłaszcza w miejscach występowania zakażeń, jest na obowiązkowej kwarantannie.

Z danych zebranych na dzień 18.05.2020 roku przez sekretariat KWPZM, nie licząc inicjatyw oddolnych parafii i domów zakonnych czy zwykłego duszpasterstwa i pracy, jaką zakonnicy wykonują na co dzień, wynika że obecnie w różnego rodzaju pomoc bezpośrednią zaangażowanych jest ponad 148 zakonników. Cały czas też sekretariat KWPZM jest w kontakcie ze sztabami kryzysowymi w różnych miejscach i na bieżąco stara się zaradzić pojawiającym się potrzebom.

Pomoc w ZOL-ach, DPS-ach

Najwięcej placówek, gdzie angażują się zakonnicy jest w województwie śląskim. Są to zwłaszcza DPS-y w Czernichowie, Lublińcu oraz Częstochowie, gdzie zaangażowanych było i jest 20 zakonników. W Czernichowie 10 zakonników: 2 Franciszkanów (OFMConv Kraków), 4 Saletynów, 4 Kapucynów (Kraków). W Lublińcu 9 zakonników: Misjonarz Krwi Chrystusa, 2 Salwatorianów, 2 Kombonianów i Karmelita Bosy (Kraków) oraz 3 Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej a także 6 młodych świeckich wolontariuszy ze wspólnoty oblackiej „Niniwa”. W DPS-ie w Częstochowie zaangażował się Benedyktyn z Tyńca.

Pod względem ilości świadczonej pomocy drugim miejscem jest województwo małopolskie, gdzie zaangażowanych jest 19 zakonników. W DPS-ie w Bochni: 6 Dominikanów, a w DPS-ach w Krakowie 13 zakonników: 12 Salezjanów (Kraków) oraz Franciszkanin (OFMConv).

Trzecim miejscem posługi zakonników jest województwo dolnośląskie, gdzie zaangażowało się 15 zakonników. Są to DPS-y w Legnickim Polu i Świdnicy oraz ZOL w Jeleniej Górze. Do DPS-u w Legnickim Polu zostało skierowanych w zeszłym tygodniu 4 zakonników: Franciszkanin (OFM Kraków Bernardyn), Franciszkanin (OFM Kraków Reformat), Benedyktyn z Tyńca oraz Misjonarz Oblat MN. Do DPS-u w Świdnicy 2 zakonników: Misjonarz Oblat MN i Pijar, a w ZOL-u w Jeleniej Górze posługiwało czy posługuje 9 zakonników: 6 Franciszkanów (OFMConv Kraków) oraz 3 Pijarów.

Sporo przedstawicieli męskich wspólnot zakonnych angażuje się także w województwie wielkopolskim, gdzie pomaga 10 zakonników. W DPS-ach w Kaliszu 7 zakonników: 2 Kapucynów (Kraków), 2 Benedyktynów z Lubinia, Orionista, Klaretyn, Kapucyn (Warszawa). Dodatkowo w DPS-ie w Wieleniu 3 zakonników: Franciszkanie (OFM Poznań).

Zakonnicy angażują się także w województwie podkarpackim, gdzie pomoc świadczyło lub świadczy 7 zakonników. W DPS-ie w Stalowej Woli 6 zakonników: 3 Kapucynów (Kraków) i 3 Albertynów a w ZOL-u w Tarnobrzegu Dominikanin. W województwie mazowieckim pomocą w ZOL-u Caritas służy 4 zakonników: 2 Jezuitów, Bonifrater oraz Misjonarz (CM). Podobnie w województwie kujawsko-pomorskim posługuje 2 zakonników, pracując w ZOL-u Serafitek w Toruniu. Dodatkowo w najbliższym czasie w województwie lubelskim, w Zamościu w DPS-ie Serafitek rozpocznie posługę 1 zakonnik, Misjonarz Krwi Chrystusa.

Zakonnicy pełnią posługę zarówno kapelańską czy ratowników medycznych, jak i opiekują się chorymi zakażonymi COVID-19 w następujących szpitalach: w Wolnicy, Kielcach, Krakowie, Bytomiu, Trzebnicy i Warszawie. Wśród tej 9 osobowej grupy jest: 2 Kapucynów i Salwatorianin (Wolnica); 2 Kapucynów (Kielce); Saletyn (Kraków), Kapucyn (Bytom), Salwatorianin (Trzebnica) i Redemptorysta (Warszawa).

Inne rodzaje pomocy

Zakonnicy obsługują także izolatoria dla chorych, którzy nie mogą przeżyć kwarantanny we własnych domach. Tak jest m.in. w Kokotku i Bodzanowie, gdzie 8 Misjonarzy Oblatów MN, obsługuje 70 miejsc. W Kokotku angażują się także w pobieranie wymazów i koordynowanie opieki nad zakonnymi wolontariuszami posługującymi w DPS-ach w Lublińcu, a przebywającymi w Oblackim Centrum Młodzieżowym w Kokotku. Podobne izolatoria funkcjonują w Harmężach i Kalwarii Pacławskiej u Franciszkanów (OFMConv-Kraków).

Pomocy doznaje personel medyczny nie tylko w miejscach posługi, dzięki wsparciu niesionemu przez wolontariuszy, ale przez udostępnienie miejsc noclegowych, gdy nie może wrócić do swoich domów: Paulini (Jasna Góra), Franciszkanie (OFM Wejherowo), a inni zaopatrują szpitale, hospicja, ZOL-e i DPS-y w potrzebne artykuły ochrony osobistej: Werbiści (szpital w Ostródzie i DPS w Ełku), Misjonarze Oblaci MN (domy w całej Polsce), Dominikanie (DPS w Bochni). Widoczne jest zaangażowanie parafian w zakonne inicjatywy szycia maseczek (Misjonarze Oblaci MN – Kodeń; Benedyktyni – Tyniec, Franciszkanie OFMConv – Legnica i Lwówek Śląski) oraz pomoc w zakupach i dostarczanie posiłków (Misjonarze Oblaci MN – Gorzów Wielkopolski i Kodeń, Franciszkanie OFMConv – Pieńsk; Salwatorianie – Trzebinia, Dominikanie – Gdańsk). Dodatkowo zakonnicy angażują się akcję adopcji medyka (Franciszkanie OFMConv-Kraków) czy strażacy medykom (2 Benedyktynów z Tyńca).

Męskie wspólnoty życia konsekrowanego nie zapominają również o potrzebujących i ubogich, jak to czyni np. 18 Kapucynów (Kraków), 13 Misjonarzy-CM (Bydgoszcz), 3 Franciszkanów (OFMConv-Kraków), oblacka Wspólnota Dobrego Pasterza (Katowice) a także liczni Kapucyni (Warszawa).

W sumie 17 zakonników zaangażowanych jest w pomoc psychologiczno-duchową w ramach dyżurów przy telefonie w Poznaniu (2 Misjonarze Oblaci MN), Warszawie (Misjonarz Oblat MN) i Krakowie (8 Salwatorianów, 3 Pallotynów z prowincji w Warszawie i Poznaniu, Misjonarz Oblat MN, Kanonik Regularny i Misjonarz-CM). Wiele miejsc uruchomiło także parafialne i klasztorne telefoniczne numery pomocowe (Marianie, Dominikanie).

Współpraca międzyprowincjalna i międzyzakonna

W miejscach świadczonej przez zakonników pomocy powstają wręcz międzyprowincjalne i międzyzakonne wspólnoty. W Kokotku i Lublińcu: 3 Misjonarze Oblaci MN, 2 Salwatorianów, 2 Kombonianów, Misjonarz Krwi Chrystusa i Karmelita Bosy (Kraków). W Czernichowie: 2 Franciszkanów (OFMConv), 4 Saletynów i 4 Kapucynów (Kraków). W Jeleniej Górze: 6 Franciszkanów (OFMConv) i 3 Pijarów. W Legnickim Polu: Franciszkanin (OFM Bernardyn), Franciszkanin (OFM Reformat), Benedyktyn z Tyńca, Misjonarz Oblat MN i Benedyktyn z Tyńca. W Świdnicy: Misjonarz Oblat MN i Pijar. W Kaliszu: 2 Kapucynów (Kraków), 2 Benedyktynów z Lubinia, Orionista, Klaretyn i Kapucyn (Warszawa). W Stalowej Woli: 3 Kapucynów (Kraków) i 3 Albertynów. W Krakowie: 12 Salezjanów (Kraków) i Franciszkanin (OFMConv). W Warszawie: 2 Jezuitów, Bonifrater i Misjonarz (CM).

Biorąc pod uwagę poszczególne zgromadzenia w bezpośrednim zaangażowaniu, o którym sekretariat KWPZM został poinformowany, pomoc ta wygląda następująco: Kapucyni-Kraków (32), Misjonarze Oblaci MN (17 + 6 wolontariuszy ze wspólnoty młodzieży „Niniwa”), Misjonarze-CM (15), Franciszkanie OFM-Conv-Kraków (12), Salezjanie-Kraków (12), Salwatorianie (12), Dominikanie (7), Franciszkanie OFM-Poznań (5), Saletyni (5), Pijarzy (4), Benedyktyni-Tyniec (4), Albertyni (3), Benedyktyni-Lubiń (2), Jezuici-Warszawa (2), Kombonianie (2), Misjonarze Krwi Chrystusa (2), Bonifratrzy (1), Franciszkanie OFM-Bernardyni Kraków (1), Franciszkanie OFM-Reformaci Kraków (1), Karmelici Bosi-Kraków (1), Kanonicy Regularni (1), Klaretyni (1), Kapucyni-Warszawa (1), Orioniści (1), Pallotyni-Warszawa (2), Pallotyni-Poznań (1), Redemptoryści (1).                                                     

Sekretariat KWPZM