You are currently viewing Posłuchaj Prymasa Tysiąclecia

Posłuchaj Prymasa Tysiąclecia

W przygotowaniach do beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia, Czcigodnego Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski, warto nie tylko poczytać teksty na temat Jego życia i posługiwania, ale posłuchać Jego samego w różnego rodzaju przemówieniach, homiliach i słowach skierowanych do konkretnych grup wiernych.

Dużą kopalnią w tym względzie jest strona internetowa przygotowana przez Polskie Radio, gdzie znajdziemy przede wszystkim nagrania z 1980 i 1981 roku, a zatem ostatnie nagrane słowa Prymasa Tysiąclecia, choć można też znaleźć tam nagrania wcześniejsze. Warto więc sięgnąć po tej niezwykły zapis: https://www.polskieradio.pl/87/1169,Homilie-i-przemowienia

romi.