You are currently viewing Powołanie do komisji misjonarskiej

Powołanie do komisji misjonarskiej

W związku z ukazaniem się 19.09.2022 roku Komunikatu z posiedzenia Rady prowincjalnej nr 7 z 10.09.2022 roku znalazła się tam m.in. informacja o obsadach komisji ustanowionych przez prowincjała z radą. W komisji misjonarskiej, której przewodniczącym jest o. Sebastian Wiśniewski OMI, znalazłem się jako jej członek wraz z o. Danielem Biedniakiem OMI, o. Pawłem Gomulakiem OMI, o. Rafałem Kupczakiem OMI i o. Krzysztofem Ziętkowski OMI.

romi.