You are currently viewing Poznańska pyra w Pyrach

Poznańska pyra w Pyrach

10.10.2022 udałem się do parafii rzymskokatolickiej pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Warszawie (czytaj więcej>>>), w dzielnicy Pyry (swoją drogą ja jako poznańska pyra w…). Spotkałem się tam popołudniem z ks. Ronaldem Kasowskim, proboszczem parafii. Omówiliśmy termin przyszłorocznej misji parafialnej i kwestie z tym związane, aby rozpocząć duchowe przygotowanie, a także przygotować odpowiednie foldery.

romi.