You are currently viewing Przygotowania do Kongresu Prowincji nabierają rozpędu

Przygotowania do Kongresu Prowincji nabierają rozpędu

Od 20.04.2020 roku, przez najbliższy miesiąc, pracują już poszczególne komisje przedkongresowe ds. przepracowania „Dyrektorium Polskiej Prowincji Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej” z 2012 roku. Mają one dokonać jego aktualizacji w poszczególnych zagadnieniach tematycznych, jakie zostały im zlecone.

Powołano zasadniczo 5 komisji (ds. życia zakonnego, życia apostolskiego, formacji, struktur prowincji i zarządzania dobrami) oraz 7 podkomisji w ramach komisji życia apostolskiego (ds. misyjnych, misjonarskich, duszpasterstwa, współpracy ze świeckimi, mediów, ochrony nieletnich i spraw społecznych).

Po liście skierowanym do wszystkich członków prowincji komisja przedkongresowa opracowała ankietę dla wszystkich oblatów o ślubach czasowych i wieczystych, aby poznać opinię wszystkich na temat weryfikacji „Dyrektorium”. Od dziś, kiedy ankieta została opublikowana i rozesłana, każdy osobno, ale również w ramach całych wspólnot, ma możliwość wypowiedzi na ten temat w ankiecie przesłanej na specjalnie utworzony adres internetowy.

Przez najbliższe ponad 2 tygodnie będzie zatem też trwała praca indywidualna, a później nasza komisja, w dniach 15-30.05.2020 roku, zbierze wnioski i przekaże poszczególnym komisjom i podkomisjom tematyczny, aby w ich świetle jeszcze raz pochyliły się nad tekstem „Dyrektorium”, tym razem już w kontekście zgłoszonych uwag przez członków prowincji.

Z tak przygotowanych materiałów powstanie później „Instrumentum laboris” dla delegatów na kongres, którzy zostaną wyłonieni już po ostatecznym zatwierdzeniu zmian personalnych we wrześniu. Chcemy w ten sposób zostawić im później miesiąc czasu, do rozpoczęcia kongresu, na indywidualną pracę nad zaproponowanym tekstem.

romi.