You are currently viewing Przygotowania do SACROEXPO: zaproszenie i karty parkingowe

Przygotowania do SACROEXPO: zaproszenie i karty parkingowe

W ramach przygotowań do SACROEXPO do zgłoszonych na spotkanie sekretarzy i ekonomów zostały wysłane zaproszenia i karty parkingowe, by była możliwość wjechania na teren targów. Dodatkowo zaproszenia i karty parkingowe otrzymały siostry klauzurowe, zgromadzeń czynnych i przedstawicielka instytutów świeckich, gdyż w pierwszym dniu targów obywać się będzie spotkanie 4 konsult.

romi.