You are currently viewing Przygotowanie konferencji w Świdnicy

Przygotowanie konferencji w Świdnicy

31.01.2022 roku odbyło się zdalne spotkanie z przedstawicielami Innpactu: prezesem Bogdanem Platą i koordynatorem Maciej Boreckim na temat organizacji 25.02.2022 roku w Świdnicy konferencji merytorycznej „Modernizacja energetyczna obiektów zakonnych”. Omówiono zasady organizacji, zgłoszeń oraz zaproszenia gości i wstępnej wersji programu. Będzie ona skierowana do ekonomów jurysdykcji i odpowiedzialnych za dzieła zakonne oraz przekazana siostrom zakonnym i ekonom diecezjalnym, za pośrednictwem ekonoma KEP. Nastapi to jednak po doprecyzowaniu wszystkich szczegółów.

romi.