You are currently viewing Przygotowanie webinariu prawnego

Przygotowanie webinariu prawnego

17.11.2023 roku odbyłem spotkanie z prawnikiem Jackiem Nowickim z Kancelarii Nowicki (czytaj więcej>>>) nt. przygotowania do webinariu z zakresu pomocy, doradztwa, szkoleń, słowem pełnej obsługi prawnej w zakresie prawa kanonicznego i cywilnego.

romi./Foto Kancelaria Nowicki