You are currently viewing Przygotowanie webinarium w ZUS

Przygotowanie webinarium w ZUS

Na naszą prośbę trwają obecnie przygotowania dotyczące webinarium z pracownikami ZUS nt. Polskiego Ładu i zmian związanych z ubezpieczeniami zdrowotnymi duchownych. Z jednej strony kwestii podatku ryczałtowego od osób duchownych i braku możliwości odliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, statusu duchownych nie ryczałtowców i kleryków, problemów umów zlecenie jak i zatrudniania pracowników przez kościelne osoby prawne. Odbędzie się ono 17.12.2021 roku, a obecnie zbierane są zgłoszenia uczestników (na 8.12 jest to 47 osób) oraz tematyka, jaką zainteresowane są poszczególne zakonne jurysdykcje i obsługujące je księgowo podmioty.

romi.