You are currently viewing Radzili o pieniądzach zakonów

Radzili o pieniądzach zakonów

W poniedziałek, 10 grudnia 2018 roku, w Borzęcinie pod Warszawą, gdzie Stowarzyszenie Misji Afrykańskich ma  swoje nowe (oddane do użytku IX/2018) Centrum / czytaj >>> / , o. Robert Wawrzeniecki, superior naszego domu zakonnego, wziął udział w spotkaniu ekonomów zakonnych wszystkich jednostek zakonnych zakonów męskich. Jako powołany przez o. prowincjała do pomocy w Sekretariacie Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce, służył swoją pomocą w tym spotkaniu.

Spotkanie zorganizował ks. Piotr Ciepłak MS, ekonom KWPZM. Była to okazja do wymiany doświadczeń, propozycji, planów czy inicjatyw. Oczywiście nie zabrakłotakże czasu na wspólną modlitwę oraz indywidualne rozmowy przy okazji przerw na wypicie filiżanki kawy.

Jednak przede wszystkim zaproszeni goście z NFOŚiGW, BGKN Mieszkanie Plus, KNF, MF i ZUS, KWU PZUW, Union Investment, BGŻ BNP Parbibas mówili o możliwości pozyskania funduszy na podejmowane przez zgromadzenia zakonne inicjatywy oraz nt. bezpiecznego  korzystania z tych środków i oszczędności jakie z tego faktu płyną.

Dodatkowo na tym spotkaniu omawiane były nowe możliwości współpracy na poziomie wszystkich zgromadzeń zakonnych męskich celem zminimalizowania kosztów funkcjonowania, a tym samym przeznaczenia zaoszczędzonych środków na działalność dla drugiego człowieka w kontekście misji zgromadzeń. Poruszono także bieżące sprawy związane z Forum Współpracy Międzyzakonnej oraz nowmi perspektywami współpracy na forum kolejnych firm, które mogą pomóc obniżyć bieżące koszty: Bracia Dąbrowscy, Office Media, B-Act czy Lena Lighting.

Za: ilawa.oblaci.pl