You are currently viewing Rekolekcje w Harmężach

Rekolekcje w Harmężach

Na zaproszenie o. Kazimierza Malinowskiego OFMConv, który obecnie jest gwardianem i proboszczem w Hramężach, prowadziłem rekolekcje wielkopostne w tamtejszej parafii w dniach 19-23.03.2022 roku. Rozpoczęliśmy je wieczorem w uroczystość św. Józefa, za zakończyliśmy w środę. W rekolekcjach wzięli udział dorośli, każdego dnia o 8.00 i 18.00, a także dzieci z miejscowej szkoły o 10.30. Dodatkowo miały miejsce nauki dla młodzieży pracującej i studiującej oraz dla małżonków i rodziców. Każdego dna na korytarzach ośrodka rekolekcyjnego spotykałem też uchodźców z Ukrainy, matki z dziećmi z rodzin ukraińskich strażaków, pełniących służbę w tym niełatwym dla tego Kraju czasie.

romi.