You are currently viewing Reprezentowanie Rady ZWC św. Antoni

Reprezentowanie Rady ZWC św. Antoni

Dziś w południe reprezentowałem z upoważnienia przewodniczącego KWPZM, jako Dyrektor Forum Współpracy Międzyzakonnej, Radę Związku Wzajemności Członkowskiej św. Antoni (ubezpieczający jednostki zakonne i kościelne – czytaj więcej>>>) na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych.

Spotkanie, mające zatwierdzić sprawozdanie z działalności, finansowe oraz rady nadzorczej TUW PZUW za rok 2019, a także udzielenie absolutorium i rozliczenie nadwyżki bilansowej, odbyło się w Warszawie w siedzibie PZU. Dodatkowo w jego trakcie dokonywaliśmy zmian w regulaminie rady nadzorczej i w jej składzie, po ustąpieniu jednego z członków. Wszystko odbywało się z zastosowaniem podwyższonych środków bezpieczeństwa sanitarnego (płyny do dezynfekcji rąk, rękawiczki, maseczki itp.), a dokumenty były dostępne w formie elektronicznej na tabletach, które także służyły do głosowania.

romi.