You are currently viewing Robocza Rada ZWC

Robocza Rada ZWC

14.02.2023 roku zebrała się w trybie hybrydowym rada ZWC św. Antoni, w której 3 osoby uczestniczyły ze mną na miejscu w Warszawie w spotkaniu, a z 3 połączyliśmy się zdalnie. Celem spotkania było omówienie sytuacji ZWC św. Antoni i ustalenie spotkania z PZUW.

romi.