You are currently viewing SACROEXPO: spotkania tematyczne

SACROEXPO: spotkania tematyczne

W ramach targów, we wtorek 28.09.2021 roku, zostały zorganizowane dwa spotkania tematyczne. Jedno z nich dotyczyło kwestii energetycznych a drugie ubezpieczeniowych.

Pierwsze z nich to spotkanie nt. „Jak przygotować się w zgromadzeniach i podmiotach kościelnych na duże wzrosty kosztów energii i gazu w kolejnych latach?” organizowane we współpracy firmą Innpact (czytaj więcej>>>). Drugie natomiast to było spotkanie członków Związku Wzajemności Członkowskiej św. Antoni, gdzie omówiono zmiany wchodzące w życie od 01.11.2021 roku w ubezpieczeniu podmiotów zakonnych.

romi.