You are currently viewing Sekretarz wykonawczy KWPZM

Sekretarz wykonawczy KWPZM

Konsulta Konferencji Wyższych Przełożooncyh Zakonów Męskich, której przewodniczącym jest  o. Janusz Sok CSsR, na swojej ostatniej sesji w dniu 5 marca br. wybrała o. Roberta Wawrzenieckiego OMI sekretarzem wykonawczym KWPZM. Od maja 2019 r. podejmie on stałą pracę w sekretariacie Konferencji.Propozycja Konferencji Wyższych Przełożonych Zgromadzeń Męskich w Polsce została potwierdzona przez władze ( prowincjała wraz z Radą Prowincjalną ) Polskiej Prowincji Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej.

czytaj więcej >>>

Konferencja Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce – kościelna osoba prawna Kościoła katolickiego, podległa Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego Stolicy Apostolskiej i afiliowana jako jedna z instytucji pomocniczych przy Konferencji Episkopatu Polski.

Konferencja została powołana do życia w 1948 roku. Zasadniczym celem jej działania jest koordynacja współpracy i wymiana doświadczeń między wszystkimi katolickimi zakonami męskimi obecnymi w Polsce. W jej skład wchodzą z urzędu wszyscy wyżsi przełożeni polskich struktur tych zakonów, czyli osoby posiadające wobec członków poszczególnych zgromadzeń władzę kanoniczną równą biskupowi diecezjalnemu. W większości zakonów dostojnicy ci noszą tytuł prowincjała, lecz spotykane są również inne nazwy takiej funkcji.

Źródło: pl.wikipedia.org