You are currently viewing Sesja online z Siostrami Katarzynkami

Sesja online z Siostrami Katarzynkami

W sobotę, 19.12.2020 roku, brałem udział w sesji online z Siostrami Katarzynkami (radą prowincjalną), dla których w 2022 roku mam prowadzić sesję formacyjną nt. dokumentu „Ekonomia w służbie charyzmatu i misji”.

Spotkanie dotyczyło spraw ekonomicznych związanych z funkcjonowaniem domów i dzieł prowadzonych przez zgromadzenie, a także uporządkowania pewnych aspektów związanych m.in. z nazewnictwem domów zakonnych.

romi.