You are currently viewing Spotkanie delegatów i Konsulta KWPZM

Spotkanie delegatów i Konsulta KWPZM

W ramach statutowych działań Sekretariatu KWPZM w Polsce o. Robert Wawrzeniecki, który jest również delegatem ds. zakonów męskich w archidiecezji warszawskiej, wziął udział w spotkaniu diecezjalnych delegatów ds. zakonów męskich z Konsultą KWPZM. Uczestniczyło w nim 28 delegatów oraz delegat Biskupa Polowego, którzy w siedzibie Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski, spotkali się na wspólnej modlitwie (Eucharystia z Jutrznią i Godzina Południowa) po której wzajemnie wymieniali  doświadczenia związane z animowaniem wspólnego zaangażowania męskich zgromadzeń zakonnych na poziomie Kościołów diecezjalnych.

Po powitaniu i wystąpieniu o. Janusza Soka CSsR – przewodniczącego KWPZM, wykład tematyczny „Kościół jako »Communio« wg »Mutuae Relationes «” wygłosił o. Kazimierz Malinowski OFMConv – sekretarz generalny KWPZM.

Następnie głos zabrali prelegenci poruszający tematy:

Sugestie Konsulty KWPZM dla delegatów KWPZM w diecezjach na kadencję 2019-2021 – o. Jan Maciejowski OFMConv, przewodniczący Komisji ds. Struktur Regionalnych,

Wnioski płynące ze sprawozdań delegatów w kontekście priorytetów na lata 2019-2021: co się udaje zrobić a czego nie udaje się zrobić? – o. Robert Wawrzeniecki OMI, sekretarz wykonawczy KWPZM,

Jak zorganizować udane spotkania roczne z biskupem diecezjalnym w ramach posługi delegatów i zaangażować w nie przełożonych męskich wspólnot życia konsekrowanego?  – o. Piotr Cuber OFMConv, delegat KWPZM i wikariusz biskupi diecezji bielsko-żywieckiej ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego,

Jak pomóc małym męskim wspólnotom zakonnym w ich formacji ustawicznej? – ks. Jarosław Staszewski SChr, delegat KWPZM, dyrektor Wydziału Życia Konsekrowanego archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej,

Jak dopingować i mobilizować braci z naszych wspólnot zakonnych do aktywnego zaangażowania się we wspólne inicjatywy na poziomie diecezjalnym i międzydiecezjalnym? – o. Błażej Kurowski OFM, delegat KWPZM i wikariusz biskupi ds. życia konsekrowanego diecezji opolskiej.

Po przerwie (i wypiciu filiżanki smacznej kawy zakonnej) nastąpiła dyskusja, wymiana doświadczeń i wyartykułowano oczekiwania skierowane do Konsulty KWPZM, by przekazać zebrane wnioski wyższym przełożonym zakonów męskich w Polsce na spotkaniu plenarnym.

Po obiedzie i wspólnej kawie delegaci udali się do swoich domów zakonnych, a rozpoczęło się spotkanie Konsulty KWPZM, mające na celu m.in. omówienie zakończonego spotkania oraz przygotowanie 142 Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski nt: „Jak współczesnemu człowiekowi mówić o Bogu?”, które odbywać się będzie w dniach 14-15.05.2019 roku w Warszawie.

romi.