You are currently viewing Spotkanie Rady ZWC św. Antoni

Spotkanie Rady ZWC św. Antoni

19.04.2023 roku, w siedzibie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych, odbyło się spotkanie przedstawicieli PZUW z Radą Związku Wzajemności Członkowskiej św. Antoni. Miało ono na celu omówienie obecnej sytuacji ubezpieczeń, jak i samego związku, a także zaplanowanie spotkań członków ZWC św. Antoni.

romi./foto. PZUW