You are currently viewing Spotkanie Rady ZWC św. Antoni

Spotkanie Rady ZWC św. Antoni

W związku z rezygnacją jednego z członków Rady ZWC św. Antoni konieczne było uzupełnienie jej składu o 3 osobę reprezentującą KWPZM. Dokonało się to na spotkaniu rady 06.07.2021 roku, by w dalszym ciągu oprócz należącego do rady z urzędu Przewodniczącego KWPZM lub jego przedstawiciela gremium to składało się z 5 osób.

Oprócz uzupełnienia składu Rady ZWC św. Antoni na spotkaniu omawiane były zmiany w ubezpieczeniach dla jednostek zakonnych oraz organizacja spotkania członków ZWC św. Antoni w Kielcach, w ramach SACROEXPO 2021, 28.09.2021 roku w godzinach 11.00-13.00.

romi.