You are currently viewing Spotkanie Rady ZWC z PZUW

Spotkanie Rady ZWC z PZUW

23.02.2022 roku odbyło się spotkanie Rady Związku Wzajemności Członkowskiej św. Antoni, oferującego ubezpieczenia dla podmiotów zakonnych i kościelnych w ramach Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych w grupie PZU. Dotyczyło ono podsumowania szkodowości za rok 2021 a także omówienia bieżących kwestii związanych z funkcjonowaniem związku a także aktualnymi szkodami po styczniowych i lutowych wichurach.

romi.